Vi er et grønt hotell

Miljøsertifisering

Vestlia Resort skal gjennom ledelsen og de ansattes valg bidra til et bærekraftig reiseliv.

Vi skal med HMS-arbeidet er å skape en sikker og helsefremmende arbeidsplass for hver enkelt medarbeider. Vi arbeider forebyggende og langsiktig med HMS som en integrert del av den daglige virksomheten.

VESTLIA RESORT

  • Har mennesket som sin viktigste ressurs
  • Har nullvisjon i forhold til personskader forårsaket av forhold på arbeidsplassen.
  • Har minimal forringelse av det ytre miljøet
  • Skal påvirke våre gjester til å ta bærekraftige valg
  • Sørger for at HMS- er den naturlig del av hverdagen
  • FN’s bærekraftsmål skal være veileder for våre beslutninger

Dette gjør at vi kan tilby sunne, trygge og sikre arbeidsplasser i fremtidens reiseliv.

Alexander Gullesen
HOTELLDIREKTØR

For mer informasjon:
Vi er sertifisert Miljøfyrtårn og medlem av Kutt Matsvinn.